Partner in professioneel schilderwerk

Zakelijke klanten

Braamer Schilderwerken is van oudsher werkzaam voor zakelijke opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, zorginstellingen, overheden, aannemers, makelaars en overige bedrijven. Hiervoor verrichten wij kleine klusjes, zoals dagelijks onderhoud, tot grootschalig projectmatig onderhoud.

SikkensRGVO staat voor Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud, de nieuwe benadering van het onderhoud van vastgoed. In deze aanpak is kostenreductie niet langer meer het overheersende criterium, maar telt het totaalresultaat over de gehele exploitatietermijn. Dit resulteert in een beheersing en verlaging van kosten die vele malen interessanter is. Tot slot levert het ook andere net zo belangrijke voordelen op, zoals continuïteit voor alle betrokken partners, betere samenwerking en vooral betere kwaliteit en zeer tevreden klanten.

Het aandeel van het schilderwerk in het totale onderhoud van vastgoed tijdens de gehele exploitatietermijn is zeer groot. Schilderwerk en geveltimmerwerk bepalen maar liefst tot 40 procent van de kosten. In RGVO is de rol van het schildersbedrijf daardoor ook meer dan evenredig toegenomen en opgewaardeerd. Het moderne schildersbedrijf is de centrale schakel in de keten en heeft het overzicht en de expertise om het gehele onderhoudsproces aan te sturen en de afgesproken resultaten te realiseren, samen met professionele partners en ondersteund door een sterke verfproducent.